Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

THE CURE.

Whenever I'm alone with you
You make me feel like I am free again
Whenever I'm alone with you
You make me feel like I am clean again

However far away I will always love you
However long I stay I will always love you
Whatever words I say I will always love you
I will always love you
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου