Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

I PLAY YOUR GAME TO MY OWN LOSS

I know that all your time is gone,
let me sing your favourite songs
and you can have all my time to waste
all I want is to see your pretty face... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου