Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

MY HUSBAND.LOST IN THE WILD.

Zach Condon-Beirut
Well it's been a long time, long time now
Since I've seen you smile
And I'll gamble away my fright
And I'll gamble away my time...A Sunday smile we wore it for a while.
And at cemetery mile we paused and sang.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου