Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Quote of the day.


You must not think me necessarily foolish because I am facetious, nor will I consider you necessarily wise because you are grave.
Sydney Smith English essayist (1771 - 1845)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου