Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

WHISPER.

Please put me to bed.And turn down the light.Fold out your hands.Give me a sign.Hold down your lies.Lay down next to me.Don't listen when I scream.Bury your thoughts and fall asleep.Find out....I was just a bad dream.Let the bed sheet.Soak up my tears.And watch the only way out disappear.Don't tell me why.Kiss me goodbye.
Neither ever, nor never.
Goodbye.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου