Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

NEVER LOOK BACK.
I don't care if it hurts.
I want to have control.
I want a perfect body.
I want a perfect soul.
I want you to notice
when I'm not around.
You're so very special
I wish I was special

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου