Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

SICK.

Are you such a dreamer
To put the world to rights
I'll stay home forever
Where two and two always makes a five


You can scream and you can shout
It is too late nowBecause you're not there
I feel it, I needed attention
I try to sing along
But the music's all wrong.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου