Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

how to lose respect: be popular

Now's the time to tell him about your one month limit
He won't mind, he'll appreciate your fresh look on dating
And once you've dated someone else, you can date him again
I'm sure he'll like it
Everyone will appreciate it
You're so novel, what a good idea
You can keep your time to yourself

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου