Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

(She loves him, she loves him)He offers a handshake
Crooked five fingers
They form a pattern
Yet to be matched
On the surface simplicity
But the darkest pit in me
And it's pagan poetryI love him, I love him
I love him, I love him
(She loves him, she loves him)
This time
I'm going to keep it to myself

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου