Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

THE PALE BLUE DOT: THE ONLY HOME WE 'VE EVER KNOWN


That's here. 
That's home.
That's us. 
On it, everyone you ever heard of, every human being who ever lived, lived out their lives. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου