ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ 1-1.

Ο Αριστοφάνης είπε 'Όλοι οι πολιτικοί και οι καλλιτέχνες είναι ευρύκωλοι''

Ο Γιάννης με είπε ''Ευρύβρακη''.

Γελάω,βλέπω την έκφραση μου στον καθρέφτη και ξαναγελάω.