ΕΞΙΣΩΣΗ.

Η φασαρία είναι αντιστρόφως ανάλογη της νοημοσύνης.