Η ΜΙΚΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ.

Μου έλειψε η οικογένειά μου,το σπίτι που μεγάλωσα,οι άνθρωποι που έλεγα ''δικούς μου''.
Τώρα εγώ φροντίζω για μένα,σε μια ζωή που μόνη χτίζω.
Σα να μεγάλωσα.