1+1=2

Εγώ=Εαυτός+Άλλος


[Σκέφτηκα πως αν υπάρχει ένας τύπος για να εφαρμόσω στην αιτιολόγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς,θα είναι ο παραπάνω.Σε όλα μπορώ να διακρίνω διχοτόμηση της αιτίας(σε δυο ευρύτερες κατηγορίες) και αυτές είναι ο εαυτός και ο άλλος.Ακόμα και στη σχετικότητα του χρόνου,για παράδειγμα,οι ατομικές ανάγκες αλλάζουν ,γιατί όντως περνά ο καιρός και μεγαλώνουμε,αλλά αυτές δημιουργούνται πέραν των βιολογικών-ορμονικών-φυσικών λόγων και μέσω κοινωνικών στερεοτύπων-συνηθειών που έγιναν θεσμοί.Έτσι μπορεί κανείς να αιτιολογήσει σχεδόν σφαιρικά και άρα πλήρως την ανθρώπινη προσωπική συμπεριφορά-αν βεβαια αναλύσει και τις δυο αυτές κατηγορίες.
Εαυτός=βιολογικές αναγκες-ενστικτα,συνειδητό-υποσυνείδητο-μνήμη(νους),συναίσθημα.
Αλλος=κοινωνικό περιβάλλον/κύκλος,κοινωνικές συνθήκες(ορθή συμπεριφορά και νόμοι),εμπειρίες.]