Βρε άι κιου![ΙQ]

Δεν μπορώ να καταλάβω αν τελικά πηγάζουν όλα από τη νοημοσύνη μας.
Ας το χωρίσς σε δυο μέρη.Τη νοημοσύνη που έχουμε όταν γεννιόμαστε και αυτή που αποκτούμε κατά τη διάρκεια.Η πρώτη είναι αυτή που δίνει τη βάση για τα ''μπορώ''.Η δεύτερη αρχικά δίνει τα ''θέλω'' και έπειτα καθώς λειτουργεί κοινωνικά βλέπουμε πως διαμορφώνει τις συμπεριφορές και με τα ''πρέπει''.Τα μπορώ όμως καθορίζονται και απο το δευτερο.Και τα ''θέλω'',ανάλογα και με τα ''μπορώ''-του πρώτου..

(κυνηγώντας να λούσω τη γάτα σε όλο το σπίτι.Τελικά έμεινε με σαπουνάδες..
)