ΚΟΥΑ ΚΟΥΑ ΚΟΥΑ

Φαντάζεσαι τί θα γινόταν αν έκανα όσα θα μπορούσα να κάνω;