Μ.

Να πάρεις εσύ τις λύπες μου κι εγώ την απάθειά σου.