ΝΟΕΜΒΡΗΣ.

Νοέμβρης,ο χειρότερος μήνας του κόσμου.
November rain-How to disappear completely.
Και πριν πεθάνουμε,ζωντανοί είμαστε.