ΚΡΥΟ.

Ο έρωτας είναι η λύση.
Ας γίνει ο ένας,κουβέρτα για τον άλλο.
Έτσι θα την παλέψουμε στο κρύο.
Ο έρωτας είναι ανάγκη.