ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ.

Διάβασα δυο ωραία αποφθέγματα σήμερα:
''Τη ζωή'' ,λέει,''πρέπει να τη ζούμε,σαν να ήταν παιχνίδι'' και πως
 ''Η αγάπη είναι μια σοβαρή ψυχική-νοητική διαταραχή''.
Ευτυχία από Θωμά Α.

Πόσο μου αρέσουν τόσο σύνθετα νοήματα σε τόσο απλές λέξεις.Τι ενδιαφέρον,