ΡΟΤΟΝΤΑ.

Αχ, πως πέρασε ο καιρός.
Κύκλους κάνει.
Τα ίδια πράγματα,άλλοι άνθρωποι.
''Από δω η Ευτυχία. Η ευτυχία μου.''

Χαίρεται.