ΔΕΝ.

Νοσταλγία.Μέλι.Μοναξια.Γκρι.Θλίψη.Κενο.Πάγος.'Αμυνα.Είμαι.Φυγή.Υποσυνείδητο.
Σσσςς..
Δεν ξέρω.
Δε θα αφήσω να συμβεί στα παιδιά μου.