ΕΦΥΓΟΝ.

Θα φύγω.
Κουράστηκα.
Δεν είναι σωστά τα πράγματα.
Κάτι είναι λάθος.
Σάπιο.