ΓΡΑΦΙΚΟ.

Έκανα ένα τεστ για το γραφικό μου χαρακτήρα.Εντυπωσιάστηκα.Τα αποτελέσματα:
"Εντονη αίσθηση αυτοσυντήρησης,ευκολία προσαρμογής,μεγάλη πνευματική συνάφεια.
Λογική,αυτοκυριαρχία,ανεξαρτησία. Σωστή κρίση,κλειστός άνθρωπος με έντονες στιγμές αυθορμητισμου. Όμως,κοινωνικό άτομο που θέλει να γίνει αρεστό,ζωήρο πνεύμα,φαντασία,μεθοδικότητα.Αυτοπεποίθηση,αν και δειλία απέναντι στους άλλους.Ίσως τάσεις επιβολής.Ευστροφία,αντοχή,ορμή,ενθουσιασμός,ζωηρό πνεύμα.Το 'άνοιγμα' προς τρίτους,είναι ασταθές.Σκέψη δημιουργική που εστιάζει στα ουσιωδη. Αυτοπροστασία,μαθηματική λογική,δεσποτισμός.Φόβος προς μέλλον.Προσεχτικό άτομο που ενοχλείται όταν πιέζεται να ξεκινήσει κάτι χωρίς να είναι έτοιμος.Άνθρωπος φλύαρος,ντροπαλός.Συγκροτημένη σκέψη και αυτοπειθαρχία ή ανεξαρτησία με τάση μοναχικότητας.''