όNτως.

Όταν δυσκολευόμαστε με μια απόφαση,πρέπει να το παίζουμε κορώνα γράμματα.
Όχι,προφανώς δε θα μας δώσει τη λύση.
Τη στιγμή που πετάμε το κέρμα στον αέρα όμως ξέρουμε για ποια απάντηση ελπίζουμε.