ΠΡΕΖΑ.

Και τη νέα αρχή την κάναμε και τη ζωή τη χάρηκα.
Υγεία και ευτυχία.
Η πρέζα της αγάπης.
Σύντομα όλα τα όμορφα.
Μετά έρχεται το τέρκι.
Σαπίλα.
Πονάς και πληγώνεσαι.