ΚΛΕΜΜΕΝΟ.

Θα κάνω ό,τι όνειρα θέλω όταν είμαι ξύπνια στο σκοτάδι.