ΣΕ ΚΑΛΟ ΜΟΥ.

"Ατσείο":  'Οταν πας να πεις ένα κρύο αστείο και σου βγαίνει σε φτέρνισμα.