ΜΗΤΕΡΑ ΚΙ ΑΔΕΡΦΗ.

Αχ, Αννούλα του χιονιά,

Όταν αναπτύσσουμε τόσες άμυνες,
τόσα αντισώματα, ίσως τελικά, να είμαστε άρρωστοι.