ΕΡΩΣ ΑΝΙΚΑΤΕ ΜΑΧΑΝ.

Ο έρωτας είναι σαν μύξα.
Τον σκαλίζεις συνεχώς και μετά δεν ξέρεις τι να τον κάνεις.