ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ.


Μην εξωτερικεύετε την εσωστρέφειά σας.
Και μην εσωτερικεύετε την εξωστρέφειά σας.
Παρακαλώ.
Αρκετό χάλι υπάρχει ήδη.