ΠΟΥΘΕΝΑ.

(Πουθενά,Δημήτρης Παπαιωάννου,2009,Εθνικό Θέατρο-σκηνή Τσίλλερ)
Το ταβάνι χαμηλώνει και μαθαίνω να περπατώ σκυφτός.
'Ορθιος στον αποπάνω όροφο είμαι πάλι εγώ.
Ακούω ήχους κάτω από τα παπούτσια μου.
Ακούγομαι μόνο ανάμεσα στα βήματά μου.
Όταν πατάω και στέκομαι,σιωπή.
Η μηχανή,μου βάζει εμπόδια και είμαι πια μόνιμα πλήθος.
Καλύτερα από δω και πέρα να μιλάω στον πληθυντικό.
Είμαστε το καύσιμο της δικής μας μηχανής.