ΕΚΔΙΚΗΣΗ.

Όποιος τα βάζει με τη μαμά μου, πραγματικά, ορκίζομαι πως θα τον εγαμήσω.