ΜΠΙΡΙ ΜΠΙΡΙ.
Θέλω να κάνω μια εξομολόγηση.
Με πιάνει το παράπονο όποτε μου λένε πως μιλώ πολύ.
Τι να κάνουμε;
Είμαι μια πολυλογού.