12.12.12

Τελευταία φορά που έχουμε τόσο τέλεια ημερομηνία.
Ουοάου.
Εχω συγκλονιστεί.