ΜΝΗΜΟΓΚΡΑΦΙ.

Δυο στιγμές του 2011 που αποχαιρετώ με θλίψη στο 2012.

 
 Με τη φίλη μου τη Μ.που έχω καιρό να μιλήσω.
 Με τη γάτα μου τη Μέλι που δεν είναι πια γάτα μου.