ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ.

Το πονεμένο μου βλέμμα
Δώσ’ μου αυτή τη γεύση
είμαι ένα παιδί που δεν έχει σχέση
κι είμαι σ’ ένα δρόμο
έξω απ’ το ρολόι βλέπω αυτόν το χρόνο.