ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΙΑΣΗ.

Σας παρακαλώ μη μεγαλώνετε άλλο, με κάνετε και αηδιάζω.