ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ.

Αρνείσαι να μεγαλώσεις.
Ο χρόνος είναι μόνο στο σώμα σου.
Ή μόνο στο μυαλό σου;
Ο χρόνος μένει κάτω στη γη όταν εσύ πετάς.
Κάνει παρέα στο θάνατο.
Η ελευθερία τους άφησε για να πετάξει μαζί σου.
Εκεί δε φοβάται.
Ίσως εκεί να γίνει αυτή που θέλει.
Ίσως να σου λέει ιστορίες.
Ίσως εσύ να είσαι οι ιστορίες της.
Θα γυρίσεις ποτέ πίσω;

-Τί θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
-Παιδί.