ΟΔΗΓΟΣ ΖΩΗΣ.

Να μην είμαι καλή.
Να μην ανησυχώ.
Να μην προσπαθώ.
Να κρύβω τη μοναξιά μου και τα αισθήματά μου.
Να καθησυχάζω τους γνωστούς ότι είμαι καλά.
Να αρχίσω τις καταχρήσεις.
Να είμαι χαλαρή, γιατί η ζωή είναι μικρή.
Να επαναλαμβάνω στον εαυτό μου κάθε μέρα πως όλα είναι τέλεια και πως πρέπει να τα απολαύσω.
Να μην εκπλήσσομαι.
Να μην ενθουσιαζομαι.
Να είμαι αυτό που σου αρέσει.Όχι μόνο σε σένα,σε όλους.
Να ξεχάσω, να ξεχάσω, να ξεχάσω.
Να μην κάνω ποτέ δεύτερη σκέψη.Μια είναι υπέραρκετή.
Να κάνω πως δεν κατάλαβα.
Να λέω και ευχαριστώ
Να πάψω να σκέφτομαι.

Να ζω.