ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ.


Η ευτυχία είναι ο σκοπός.
Η αγάπη είναι η αιτία.
Η επιθυμία είναι ο τρόπος.
Η ελευθερία είναι η θεωρία.
Η σκέψη είναι η πράξη.
Η μοναξιά είναι η επανάσταση.
Το θάρρος κρύβεται στο φόβο.
Τα εγώ να γίνουν εμείς.
Η ελπίδα είναι η αποδοχή.
Η αποδοχή είναι ο θάνατος.
Ο θάνατος είναι το τέλος;