ΡΕΠΟ.

Αρτομα, έχω πάρει ρεπό αυτές τις μέρες για να ετοιμάσω μια ταινία.
Επανορθώνω με την αγαπημένη μου.
Σύντομα κοντά σας.