ΤΟ ΙΕΡΟ.

αυτό που
νιώθεις
ιερό
είναι αυτό που
θες
να πληγώσεις
στον
άλλο.