ΑΥΤΟΕΡΩΤΙΣΜΟΣ

Ενα λεπτό σιγής
για τον αυτοερωτισμό.