ΤΟ Χ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ.

Ζωή= δράση/χρόνος

Δράση:  κύκλοι των ίδιων επαναλήψεων.
Χρόνος: ευθεία χωρίς καμία επανάληψη.
~ ~ ~