ΑΔΩΡΟΝ.Η προδοσία έρχεται από την υπερβολική προσφορά του ενός προς τον άλλο.