ΔΙΤΤΟΤΗΤΑ.

Ό,τι κι αν κάνεις
με δυο μάτια πρέπει να το κάνεις
δυο χέρια 
δυο αυτιά
Ό,τι κι αν κάνεις
με δυο μέρη πρέπει να το κάνεις
το ένα που ν' ανοίγει να προσφέρεται
το άλλο που να κλείνει ν' αποσύρεται
το ένα που να ρωτάει πάλι και πάλι
το άλλο που να απαντάει πάλι και πάλι
το ένα που να στερεί να βασανίζει
το άλλο που να πληροί να δωρίζειΟμηριάδα/ γαλ.μτρφ.Δημήτρη Δημητριάδη