ΕΤΕΡΟ.

Το κρίσιμο πολιτικά ερώτημα μορφοποιείται τελικά έτσι: 

υπάρχουν περιθώρια σε μια ετεροτοπική εμπειρία να γεννηθεί κάτι 
πραγματικά έτερο ως προς το υπάρχον,
 κάτι που δεν επιλύει απλά τα προβλήματά του, δεν το μετεξελίσσει και δεν το τροποποιεί 
αλλά το ανατρέπει ριζικά θεμελιώνοντας έναν άλλο κόσμο; 

Και εδώ βέβαια αναγκαστικά ακολουθεί το ερώτημα: 

πόσο ριζικά έτερο είναι το έτερο και εάν είναι πώς μπορούμε να το ζήσουμε, 
να το περιγράψουμε ή έστω να το δούμε τυφλωμένοι καθώς 
είμαστε από τις συνήθειες, τις προκαταλήψεις, τη βαθιά ριζωμένη 
μέσα μας αποδοχή του υπάρχοντος και των αξιών του. 

Μπορούμε να πούμε το έτερο με τα λόγια του ίδιου;