ΚΟΥΚΛΕΣ.


Κι έτσι συνήθισαν να ζουν,
για πάντα και κάθε μέρα, 
χωρίς ποτέ να κουράζονται, 
με ενέργειες που δεν ήταν ποτέ δικές τους.