ΗΜΙΕΥΘΕΙΕΣ.


Η τέχνη του ποιητή τελειώνει εκεί 
που αρχίζει η τέχνη του υποκριτή.


There is a gap in between
There is a gap where we meet
Where I end and you begin